IESPĒJAMS, ARĪ JUMS TĀ IR GADĪJIES?

1

Nav iespējams atrast vajadzīgo dokumentu

2

Reģistrēti dokumenti ar vienādiem numuriem

3

Gaidāt kādu darbu no kolēģa, bet tad uzzināt, ka viņš ir atvaļinājumā, vai apslimis

3

Nevar saprast, kura ir dokumenta pēdējā versija

3

Ātri jāsaskaņo dokuments ar vairākiem kolēģiem

3

Dažādi darbinieki kārto dokumentus dažādi, pa savam, un ir grūti sekot līdzi saistībai starp dokumentiem

NESAKĀRTOTA DOKUMENTU APRITE RADA ZAUDĒJUMUS

1

80% darbinieku katru dienu velta vidēji 30 min. Informācijas meklēšanai

2

7,5% dokumentu tiek pazaudēti

3

60% darbinieku katru dienu velta vidēji stundu dublējot kolēģu darbu

3

3% dokumentu tiek nolikti nepareizajā vietā

EDUS IR DOMĀTS JUMS, JA JŪSU UZŅĒMUMS ATBILST KAUT VIENAM NO ŠIEM KRITĒRIJIEM:

1

Darbā ar dokumentiem kopīgi jāstrādā vairākiem darbiniekiem

2

Ir nepieciešams piekļūt dokumentiem, strādājot ārpus biroja, vai kolēģa prombūtnē

3

Ir svarīgi vienlaikus redzēt visus dokumentus, kas saistīti ar vienu projektu

3

Jāseko līdzi darbinieku uzdotajiem uzdevumiem, līgumu termiņiem, izrakstītajiem rēķiniem

3

Ir filiāles, kurām jāapmainās ar dokumentiem

3

Jārealizē projekti sadarbībā ar partneriem

3

Uzņēmumā ir regulāras sēdes, kas tiek protokolēta

KAS IR SVARĪGI, IZVĒLOTIES SISTĒMU?

3

Strukturēta un viegli pārskatāma dokumentu glabāšana

3

Iespēja vienlaikus kopā strādāt pie dokumenta

1

Ātra un ērta dokumentu meklēšana, arī dokumentu saturā

1

Dokumentu priekšskatīšana

2

Automātiska dokumentu numurēšana

3

Dokumentu versiju vēstures glabāšana

3

Saskaņošanas / vīzēšanas iespējas

1

Piemērota dažādu uzņēmuma vajadzību īstenošanai